Hva er digital markedsføring? Samt noen tips .

Digital markedsføring er i følge Wikipedia «er et samlebegrep for all markedsføring som foregår på elektroniske enheter. Dette gjelder smarttelefonermobiltelefonerpc-er og spillkonsoller. Markedsføringen kan forgå med bruk av søkemotorer, sosiale medier, e-post og reklamebanner på nettsteder

Den engelske versjonen er mye mer utfyllende. På engelsk kalles digital markedsføring for Digital Marketing. I følge den engelske versjonen på Wikipedia er digital marketing: «en komponent i markedsføring som bruker internett og digitale teknologier som desktop datamaskiner, mobiltelefoner og andre digitale media og plattformer for å promotere produkter og tjenester.«

Som du kan lese ut av denne definisjonen så er den ganske bred. De fleste forbinder digial markedsføring med digitale annonser. Det er korrekt, men en svært begrenset definisjon da digital markedsføring er mye mer omfattende. I dag har vi en rekke ulike medier og plattformer som brukes til digital markedsføring som ikke er begrenset til digital markedsføring.

Ulike former for digital markedsføring.

I dag snakker vi ofte om omnikanal digital markedsføring som omfatter blant annet:

  • Søkemotoroptimalisering (forkortet SEO, Search Engine marketing på engelsk)
  • Søkemotormarkedsføring (forkortet SEM, Search Engine Marketing på engelsk.)
  • Innholdsmarkedsføring (Content Marketing på engelsk).
  • Influensermarkedsføring (Influencer marketing på engelsk).
  • Inholdsautomatisering (Content Automation på engelsk).
  • Datadreven markedsføring (Data-driven marketing på engelsk).
  • E-handelsmarkedsføring (E-commerce marketing på engelsk).
  • E-post markedsføring (E-mail marketing på engelsk).
  • E-bøker (E-books på engelsk).

I tillegg kommer en rekke andre kanaler og måter å drive digital markedsføring på. Det kan være SMS og MMS på mobiltelefoner. Digital reklame i spill på PC og mobiltelefoner og en rekke andre måter. Listen ovenfor er på ingen måte utfyllende.

De største utfordringen innen digital markedsføring.

Det er flere utfordringer innen digital markedsføring. Som ny i faget er det selvsagt mye å lære når det gjelder ulike annonseplattformer og ulike systemer. Dette tar tid, men er noe du vil lære deg når du bruker disse verktøyene. Husk at dette er verktøy du bruker til å markedsføre. Det er ikke markedsføringen. Markedsføringen skjer gjennom å lage godt innhold enten det er annonser, blogger, videoer eller andre digitale markedsføringstiltak.

Å skape godt selgende eller overbevisende innhold er den største utfordringen. Å skape og produsere innhold av høy kvalitet krever mye tid.

Kjetil Korsveien – Faglærer i Digital Markedsføring, Noroff Fagskole – Bergen.

Å skape godt kreativt innhold tar tid og krever mye. Det kan hos oppdragsgivere og andre som ikke er kjent med digital markedsføring være svært undervurdert hvor mye tid som går med til å produsere innhold av høy kvalitet. Med høy kvalitet mener vi i denne sammenhengen, innhold som bidrar til å selge en bedrifts eller organisasjons tjenester eller produkter.

For deg som er digital markedsfører er det derfor viktig å få ledelse eller kunde til å forstå at innhold tar tid og er utfordrende.

Til slutt et lite tips til deg som ønsker å lære mer om digital markedsføring:

Det er lite informasjon på internett på norsk i forhold til på engelsk. Søk på engelsk på Google dersom du ønsker mer informasjon enn du finner på denne bloggen. Jeg vil også råde deg til å endre språk på de annonseplattformer du bruker til engelsk. Dette gjør det enklere å finne igjen ting i ditt system.


Kjetil Korsveien – Faglærer i Digital Markedsføring på Noroff, Mastergrad i Markedsføring fra BI, og lederutdanning fra Forsvaret.

Legg igjen en kommentar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share this ArticleLike this article? Email it to a friend!

Email sent!